Az erkölcsös politizálásért

A nemrég (81 évesen) elhunyt (legismertebb, amerikai) jogfilozófus, Ronald Dworkin szerint a jog etikai alapok nélkül negatív értékű, azaz, ha egy jogszabálynak nincs erkölcsi alapja, akkor az káros. A jogtudós az erkölcs primátusát hirdeti a joggal szemben.

Dworkin tételével összhangban van az a tapasztalat, hogy a jogalkotó és a jogalkalmazó politikusok munkájának legfőbb értékmérője a vonatkozó erkölcsi normák követésének mértéke.

Az erkölcsös politikusok az ügyek intézése során, a döntések meghozatalakor arra törekednek, hogy az érintettek és a hozzáértők – körülményektől függően, ésszerűen maximális mértékű, érdemi – bevonásával minden érintett minden szempontját megismerjék, azokat az érintettek egészének érdekei, céljai szerint súlyozzák és az érdekérvényesítés során a kényszerűen hátrányt-szenvedetteket kompenzálják. Ennek eredményeképpen munkájukkal a lehető legjobban szolgálják a vonatkozó közösség egészének érdekét.

Az erkölcsös politizálás elősegítésére, azért hogy az érintettek minél nagyobb mértékben hozzáértőkké váljanak, az erkölcsös politikusok elősegítik, hogy a közérdekű adatok az érintettek legszélesebb köre számára megismerhetők legyenek, ha ez a közérdeket nem sérti.

Az erkölcstelen politikusok az ügyek intézése során, a döntések meghozatalakor ismétlődően nem törekednek arra, hogy az érintettek és a hozzáértők – körülményektől függően, ésszerűen maximális mértékű. érdemi – bevonásával minden érintett minden szempontját megismerjék, azokat az érintettek egészének érdekei, céljai szerint súlyozzák és az érdekérvényesítés során a kényszerűen hátrányt-szenvedetteket kompenzálják. Az ügyek intézéséből, a döntések meghozásából gyakran tudatosan kihagyják az érintettek, a hozzáértők egy részét, így előmozdítva, hogy egyes érdekcsoportokhoz tartozók szempontjait, érdekeit, céljait mások kárára vegyék figyelembe, és sokszor elmarad a hátrányt-szenvedettek kompenzációja is. Nem az érintettek egésze, hanem csak annak egy része érdekei lehetséges legjobb kiszolgálása a céljuk, ezért munkájukkal nem szolgálják a lehető legjobban a vonatkozó közösség egészének érdekét.

Az erkölcstelen politizálás elősegítésére, azért, hogy az érintettek egy része lehetőleg ne váljon hozzáértővé, az erkölcstelen politikusok ismétlődően meggátolják, hogy a közérdekű adatok az érintettek legszélesebb köre számára megismerhetők legyenek, akkor is, ha az a közérdeket nem sértené.

Az erkölcstelen politikusok a hatalomnak a köz kárára való megtartása érdekében betartják Noam Chomsky Tízparancsolatát. (ld. menü)

Ezért Magyarországnak, az ország polgárainak, a magyaroknak alapvető érdeke, hogy Magyarországon a politikai munkát erkölcsös politikusok végezzék. Az erkölcstelen politizálás csak az érintettek egy részének (a többiek kárára kedvezményezetteknek) áll érdekében, a többiek az erkölcstelen politizálás károsultjai. Az erkölcsös ember erkölcsös politizálást akar, meg akar szabadulni az erkölcstelen politikusoktól.

E honlapon

  • megtalálható az erkölcs, a politikai erkölcs tartalmának, az erkölcsös és az erkölcstelen emberek, politikusok ismérveinek leírása és Noam Chomsky Tízparancsolata,
  • olvashatók a pártok vezetőinek küldött levelek, amelyekben arra kérik a címzetteket, hogy határozzák meg, hogy milyen irányelveket, szabályokat, eljárásokat, utasításokat alkalmaznak az erkölcsös politizálás megvalósítására, és az erkölcstelen politikai tettek felfedezésére, nyilvánosságra hozására, megbüntetésére, és láthatók a vonatkozó válaszlevelek is,
  • elérhetők a neves közéleti személyiségeknek küldött leveleket, amelyekben arra kérik a címzetteket, hogy határozzák meg, hogy milyen irányelveket, szabályokat, eljárásokat, utasításokat látnak célszerűnek az erkölcsös politizálás megvalósítására, és az erkölcstelen politikai tettek felfedezésére, nyilvánosságra hozására, megbüntetésére, és megmutatjuk a vonatkozó válaszleveleket is,
  • kérjük e honlap látogatóit, hogy fogalmazzák meg véleményüket az erkölcsi normák követésének fontosságáról és arról, hogy az egyes politikusok, közéleti szereplők az erkölcsi normákat, milyen mértékben követik, és véleményt kérünk a nyilvánosság témakörébe tartozó egy-két kérdésről,
  • az egyes válaszadók azonosíthatatlanságát megvalósítva, összegezve ismertetjük a kapott véleményeket.

E honlapnak közvetlen célja, hogy elősegítse, hogy a 2014. évi választásokon minél több erkölcsös politikus kerüljön a parlamentbe, és e politikusok minél erősebb társadalmi kontroll alatt, a rájuk vonatkozó erkölcsi normákat minél nagyobb mértékben betartva, minél inkább Magyarország egészének, a magyar állampolgárok összességének és a teljes magyarság érdekében végezzék politikai szolgálatukat.